Uppsala

Tryggare budgivning med BankID

  • 6 september 2017

Legitimerad budgivning ökar transparensen på bomarknaden

Det har länge varit på tal om lagstiftning kring bindande bud, legitimerad budgivning och lockpriser för att öka såväl transparensen på bomarknaden som tryggheten för bostadsspekulanterna. Inom kort lanseras budgivningstjänsten Tryggabud genom legitimerad budgivning med BankID.

Det här känns som ett naturligt steg i utvecklingen. Att utnyttja den befintliga tekniken för att utveckla försäljningsprocessen och därigenom öka både transparensen på marknaden, tryggheten för spekulanterna och trovärdigheten gentemot mäklaren. Det blir ytterligare ett kvitto på att mäklaren tillvaratar samtliga parters intressen och agerar i enlighet med god mäklarsed, säger Tomas Widerlöv, VD på Widerlöv.

Vi har mötts av positiv respons på bostadsmarknaden i sin helhet. Baserat på våra dialoger med mäklare under de senaste åren är vi övertygade om att legitimerad budgivning kommer införas på bostadsmarknaden vare sig man använder sig av Tryggabud eller alternativa lösningar, säger Magnus Ballchand, grundare av Tryggabud. 

Det har varit många uppmärksammade artiklar och reportage i media om manipulerade budgivningar och bulvaner på uppdrag från mäklaren. Men grundarna av Tryggabud upplever att så inte alls är fallet. Tjänsten Tryggabud skapades sommaren 2015 baserat på deras egna erfarenheter av bostadsförsäljningar och bostadsköp. 

I och med Tryggabuds integrationen med BankID så ökar mäklaren tröskeln för att personer med felaktigt uppsåt skall påverka budgivningen.

Redan några år innan det blev lag på att mäklarna skulle redovisa alla bud och budgivare för den slutlige köparen lanserade vi vårt koncept Säkra Bud, som i stort sett fungerade på samma sätt som de nya lagreglerna gör. När vi under våren kom i kontakt med Tryggabud och deras budgivningstjänst var det självklart för oss att gå i bräschen även här och inom kort kommer vi att förmedla de första bostäderna genom Tryggabud, säger Tomas Widerlöv.

bg

Ska vi ses hemma hos dig?

Nya tider skapar nya möjligheter. Du kanske går i försäljningstankar, eller så funderar du på vad din bostad är värd. Oavsett om du har planer på att sälja din bostad eller bara är nyfiken på värdet kan du ta hjälp av våra mäklare. Vi värderar ditt hus, sommarstuga, lägenhet eller fastighet. Antingen hemma hos dig eller digitalt. Klicka på länken och fyll i formuläret så kontaktar vi dig för ett förutsättningslöst möte.

Klicka för att boka en värdering