Widerlöv

Mäklararvode – så fungerar mäklarens ersättning

  • 13 mars 2024

När du ska sälja din bostad lägger du affären i händerna på en mäklare och som ersättning betalar du mäklararvode. Vi förklarar vad det är som ingår och olika arvodesmodeller, och svarar på frågor om hur du deklarerar mäklararvode, vad som händer om du inte säljer och hur man gör med mäklararvodet i en bodelning.

Vad är mäklararvode?

Mäklararvode är det du betalar för att mäklaren förmedlat din bostad till en köpare. Vilket arvode mäklaren har rätt till regleras vanligen i det förmedlingsuppdrag du skriver med mäklaren. Du och mäklaren är fria att avtala om vilket mäklararvode mäklaren ska ha rätt till och hur det ska beräknas. Har ni inte avtalat något blir mäklararvodet enligt lag provisionsbaserat. Detta är dock inte ett vanligt tillvägagångssätt och ej heller något som rekommenderas att göra. Om mäklaren har ensamrätt i uppdraget har denne rätt till provision om överlåtelse sker under ensamrättstiden, oavsett om mäklaren anvisat köparen eller inte.

Tre vanliga typer av mäklararvode är:

– Procentsats på hela köpeskillingen: Mäklararvodet blir en viss procent av köpeskillingen.

– Arvodestrappa: Mäklaren får en fast eller rörlig grundprovision och sedan sätts ett eller flera målpriser som mäklaren får en viss procent av om slutpriset överstiger.

– Fast arvode: Ett fast belopp som bestämts i förväg och är oberoende av slutpriset.

Vad ingår i mäklararvodet?

För att ha rätt till mäklararvode måste det finnas eller ha funnits ett mäklaruppdrag och det måste stämma överens med överlåtelsen. Mäklaren måste också ha anvisat köparen till säljaren, kunna bevisa att det lett till affär och få säljaren och köparen att skriva på ett bindande köpeavtal. Men att upprätta köpeavtal och sköta administrationen runt det är långt ifrån det enda du får när du betalar mäklararvode.

Till sin hjälp har mäklaren sin kunskap och olika tjänster, verktyg och marknadsföringskanaler. Vilka dessa är skiljer sig från mäklare till mäklare och baseras på vad hen anser är lämpligt för objektet. Mycket av mäklarens arbete sker dessutom utan att du märker det. Men du kan vara trygg i att din affär är i goda händer och att mäklaren finns där som stöd och vägledning genom hela affären.

Tips när du ska jämföra mäklararvoden

Det är lätt hänt att bara titta på prislappen när du ska jämföra mäklararvoden. Något som blir missvisande då det inte säger något om vad du får för pengarna. Att sälja en fastighet är ett stort uppdrag och ofta är det viktigaste att processen blir smidig och utförs professionellt och tryggt.

Betalar man mäklararvode om man inte säljer?

Om mäklaren inte får sålt din bostad betalar du vanligtvis inte mäklararvode, men mäklaren kan ha rätt till ersättning för de kostnader uppdraget inneburit. Om mäklaren har rätt till ersättning för kostnader eller inte framgår i ditt i förmedlingsuppdrag.

Om köparen eller du som säljer inte fullföljer ett bindande köp anses det vara ett kontraktsbrott och mäklaren har då rätt till arvode även om köpet skulle hävas. Om köpet är beroende av att vissa villkor uppfylls och köpeskillingen förhandlas ner innan köpet blir bindande kan det bli fråga om reducering av mäklararvodet.

Är mäklararvodet avdragsgillt?

Mäklararvodet är avdragsgillt i deklarationen. Hur du deklarerar mäklararvodet beror på om du sålde med vinst eller förlust. Vid vinst får du dra av mäklararvodet från det du skattar, och vid förlust får du istället tillbaka mer på skatten – spara dina kvitton och fakturor från försäljningen. Oftast ingår hjälp att deklarera detta i mäklararvodet.

Mäklararvodet vid en bodelning

Vid en bodelning är det vanligt att man tar hänsyn till mäklararvodet eftersom den part som tar över bostaden i bodelningen sannolikt kommer att behöva betala mäklararvode vid en framtida försäljning. För att säkerställa en rättvis fördelning av tillgångar och skulder i bodelningen, drar man därför ofta av kostnaden för ett uppskattat mäklararvode från fbostadens värde. Detta hjälper till att ta hänsyn till framtida ekonomiska förpliktelser och undvika ojämlikhet i fördelningen.

FAQ (Vanliga frågor och svar)


Vad är mäklararvode?
Mäklararvode är den ersättning du betalar till en mäklare för att förmedla din bostad till en köpare.

Vad ingår i mäklararvodet?
Mäklararvodet täcker inte bara mäklarens arbete med värdering, marknadsföring, visningar, budgivning, kontraktsskrivning och tillträde, utan inkluderar ofta även hjälp med tilläggstjänster så som till exempel flyttstädning.

Vad händer om bostaden inte säljs?
Om mäklaren inte säljer din bostad betalar du vanligtvis inte mäklararvode, men mäklaren kan ha rätt till ersättning för vissa kostnader.

Är mäklararvodet avdragsgillt?
Ja, mäklararvodet är avdragsgillt i deklarationen, både vid vinst och förlust.

Hur jämför jag olika mäklararvoden?
När du jämför mäklararvoden bör du inte bara fokusera på priset. Bedöm även mäklarens erfarenhet, kunskap om den lokala marknaden och vilka tjänster som ingår.

bg

Ska vi ses hemma hos dig?

Nya tider skapar nya möjligheter. Du kanske går i försäljningstankar, eller så funderar du på vad din bostad är värd. Oavsett om du har planer på att sälja din bostad eller bara är nyfiken på värdet kan du ta hjälp av våra mäklare. Vi värderar ditt hus, sommarstuga, lägenhet eller fastighet. Antingen hemma hos dig eller digitalt. Klicka på länken och fyll i formuläret så kontaktar vi dig för ett förutsättningslöst möte.

Klicka för att boka en värdering