Widerlöv

Allt du behöver veta om köpekontrakt och köpebrev vid en bostadsaffär

  • 13 mars 2024

När du köper eller säljer en fastighet eller bostadsrätt är det av yttersta vikt att ha korrekta juridiska dokument på plats. Dessa dokument säkerställer att alla parter är skyddade och att överenskommelserna följs korrekt. I denna artikel kommer vi att dyka ner i världen av köpekontrakt och köpebrev, och förklara hur de fungerar och varför de är nödvändiga i en fastighetsaffär.

Vad är ett köpekontrakt?

Ett köpekontrakt är ett juridiskt dokument som upprättas mellan säljare och köpare vid försäljning av en fastighet eller bostadsrätt. Dokumentet innehåller viktiga detaljer om affären, som köpeskilling, tillträdesdag, och eventuella villkor som parterna har kommit överens om. Det är först när köpekontraktet är undertecknat av både köpare och säljare som affären blir juridiskt bindande.

Hur ska ett köpekontrakt utformas?

För att ett köpekontrakt ska vara juridiskt giltigt måste det uppfylla vissa minimikrav:

1. Det ska vara skriftligt och undertecknat av både köpare och säljare.

2. Det ska innehålla information om köpeskilling och köpeobjektets registerbeteckning.

3. Det ska innehålla en överlåtelseförklaring.

4. Uppgifter om säljare och köpare ska finnas med.

Utöver dessa grundläggande krav kan köpekontraktet innehålla andra viktiga punkter som handpenning, datum för tillträde, och eventuella svävarvillkor som kan påverka affären.

Vad är svävarvillkor?

Svävarvillkor är villkor som kan lämnas ”svävande” fram till en viss tidpunkt eller tills ett visst villkor är uppfyllt. De ska inkluderas i köpekontraktet och köpebrevet om de finns, för att vara juridiskt bindande.

Alternativ till köpekontrakt

För bostadsrätter används oftast överlåtelseavtal istället för köpekontrakt. Detta avtal reglerar överlåtelsen av rätten att bo i bostadsrätten från säljare till köpare.

Vad är ett köpebrev?

Ett köpebrev upprättas på tillträdesdagen när den återstående köpeskillingen betalas, och fungerar som ett kvitto på att hela köpeskillingen är betald. Köpebrevet används sedan av köparen för att registrera sig som ny ägare och få lagfart på fastigheten.

Skillnaden mellan köpekontrakt och köpebrev

Medan köpekontraktet binder parterna till affären och innehåller alla eventuella villkor för affären, är köpebrevet ett bevis på att affären faktiskt är betald och att fastigheten har fått en ny ägare.

Att ha korrekt utformade köpekontrakt och köpebrev är avgörande för en lyckad fastighetsaffär. Genom att förstå hur dessa dokument fungerar och varför de är viktiga, kan du navigera genom köp- och säljprocessen med större förtroende och försäkran om att alla juridiska aspekter hanteras korrekt.

Om du har ytterligare frågor kring köpekontrakt och köpebrev, eller behöver hjälp med att upprätta dessa dokument, rekommenderas det att kontakta en erfaren fastighetsmäklare eller juridisk rådgivare.

FAQ


Vad händer om köpekontraktet inte undertecknas?
– Om köpekontraktet inte undertecknas av både köpare och säljare, anses affären inte vara juridiskt bindande. Det innebär att ingen av parterna är bundna till de bud som lagts under budgivningen, och de kan dra sig ur affären.

Vad ska jag göra om jag inte förstår innehållet i köpekontraktet?
– Om du inte förstår innehållet i köpekontraktet rekommenderas det starkt att du konsulterar en juridisk rådgivare eller en fastighetsmäklare. De kan hjälpa dig att förstå de juridiska termerna och villkoren i kontraktet, samt se till att du är fullt medveten om dina rättigheter och skyldigheter.

Hur skiljer sig processen mellan att köpa en fastighet och en bostadsrätt?
– Vid köp av en fastighet upprättas ett köpekontrakt, medan vid köp av en bostadsrätt upprättas ett överlåtelseavtal. Dessutom upprättas ett köpebrev vid köp av fastighet för att bekräfta betalning och överföring av ägande, medan för bostadsrätter brukar en kvittens ges istället för ett köpebrev.

Vad är lagfart och hur relaterar det till köpebrevet?
– Lagfart är den officiella registreringen av en ny ägare till en fastighet, och det är ett juridiskt bevis på ägarskap. Efter att köpebrevet har upprättats och den återstående köpeskillingen har betalats, kan köparen använda köpebrevet för att ansöka om lagfart hos inskrivningsmyndigheten och därmed registrera sig som den nya ägaren till fastigheten.

bg

Ska vi ses hemma hos dig?

Nya tider skapar nya möjligheter. Du kanske går i försäljningstankar, eller så funderar du på vad din bostad är värd. Oavsett om du har planer på att sälja din bostad eller bara är nyfiken på värdet kan du ta hjälp av våra mäklare. Vi värderar ditt hus, sommarstuga, lägenhet eller fastighet. Antingen hemma hos dig eller digitalt. Klicka på länken och fyll i formuläret så kontaktar vi dig för ett förutsättningslöst möte.

Klicka för att boka en värdering