Widerlöv

Fler intresserade av att friköpa bostadsrätter när räntorna stiger

  • 15 januari 2024

I takt med att räntorna stigit det senaste året har intresset för att friköpa sina bostadsrätter ökat kraftigt bland boende i par-, rad-, kedjehus eller villor som ägs som bostadsrätter. Anledningen är främst ekonomiska skäl och beror på att de räntor som man betalar på föreningslånen via månadsavgifterna inte är skattemässigt avdragsgilla på samma sätt som de skulle varit om privatpersonerna i föreningen haft lånen själva istället.


Fastighetsmäklaren Tomas Widerlöv och advokat Robert Wikström har samarbetat med friköpsfrågor i snart 20 år och har hjälpt många föreningar att ombilda sina bostadsrätter till äganderätter.

— Vi har märkt ett klart ökat intresse för att friköpa sina bostadsrätter det senaste året. Det gäller främst lite nyare föreningar med relativt hög belåning och med låga, bundna räntor som nyligen lagts om eller som ska läggas om inom en nära framtid, säger Tomas Widerlöv.

Inför ett friköp är det många juridiska, ekonomiska och skattemässiga frågor som behöver utredas för att undvika de fallgropar som annars kan uppkomma. Det är t.ex. vanligt i nyare bostadsrättsföreningar att föreningen förvärvat sina fastigheter genom vad man brukar kallar ”paketering” vilket innebär att föreningen inledningsvis köpt ett aktiebolag som i sin tur äger den eller de fastigheter som föreningens hus ska uppföras på och därefter flyttat över fastigheten till föreningen. Ett sådant upplägg kan leda till att en latent skatt, som härrör från föreningens inledande förvärv av aktiebolaget, aktiveras.

— Det är många frågor som behöver utredas innan föreningen kan fatta ett välgrundat beslut om friköp. Det handlar bland annat om att undersöka möjligheterna att faktiskt kunna stycka av tomterna, utreda skattekonsekvenserna av ett friköp och göra ordentliga kalkyler som visar skillnaderna i boendekostnader mellan de olika boendeformerna, säger Robert Wikström.

Värdet av avdragsrätten för räntor på lån som innehas privat jämfört med räntor på föreningslån som betalas via månadsavgifterna ökar ju högre räntorna är. Det finns också andra aspekter som brukar lyftas fram som fördelar med att ha lånen privat istället för via föreningen. När lånen innehas privat kan man själv bestämma om lånen ska delas upp i flera delar, amorteringstakt och räntebindningstider.

bg

Ska vi ses hemma hos dig?

Nya tider skapar nya möjligheter. Du kanske går i försäljningstankar, eller så funderar du på vad din bostad är värd. Oavsett om du har planer på att sälja din bostad eller bara är nyfiken på värdet kan du ta hjälp av våra mäklare. Vi värderar ditt hus, sommarstuga, lägenhet eller fastighet. Antingen hemma hos dig eller digitalt. Klicka på länken och fyll i formuläret så kontaktar vi dig för ett förutsättningslöst möte.

Klicka för att boka en värdering