Widerlöv

Fastighetsbeteckning – hur hittar man och söker efter det?

  • 26 oktober 2023

Fastighetsbeteckning, ett begrepp som många stöter på, men få förstår fullt ut. Denna unika beteckning spelar en kritisk roll i fastighetsägandet och förvaltningen av fastigheter i Sverige. I denna guide kommer vi att utforska vad en fastighetsbeteckning är, hur du kan hitta den, och varför den är viktig.

Vad är fastighetsbeteckning?

En fastighetsbeteckning är en unik identifiering av varje enskilt mark- eller sjöområde i Sverige. Varje fristående bostad, ägarlägenhet, och vissa andra typer av bostäder har en egen fastighetsbeteckning. Lantmäteriet, som är en central myndighet, har ansvaret för att mäta, kartlägga, och registrera fastigheterna, vilka sedan registreras i Fastighetsregistret.

Fastighetsbeteckningen är uppbyggd av olika delar: kommunnamn, traktnamn, blocknummer och i vissa fall, ett enhetsnummer. Exempelvis kan en fiktiv fastighetsbeteckning se ut så: NACKA BJÖRKNÄS 1:13, där Nacka är kommunnamnet, Björknäs är traktnamnet, 1 är blocknumret och 13 är enhetsnumret. Om fastigheten avstyckas, får den nybildade fastigheten det första lediga enhetsnumret, i detta fall NACKA BJÖRKNÄS 1:14.

Varför är fastighetsbeteckningen viktig?

Fastighetsbeteckningen används bland annat vid fastighetsöverlåtelser, ansökningar om bygglov, ROT-avdrag och vid upprättande av pantbrev och lagfart. Det är genom fastighetsbeteckningen man enkelt kan nå och verifiera information om en specifik fastighet, exempelvis ägare, köpeskilling, om det finns servitut, eller om fastigheten är utmätt.

Hur hittar man fastighetsbeteckningen?

För att hitta fastighetsbeteckningen kan man använda sig av olika metoder. En metod är att titta i dokument som är knutna till fastigheten, exempelvis köpekontraktet eller låneavtalet. 

För den digitalt benägna finns det också online-resurser där man kan söka upp sin fastighetsbeteckning. Lantmäteriets E-tjänst ”Min karta” är en sådan resurs där man kan söka upp fastigheten och få fram dess fastighetsbeteckning. Andra tjänster inkluderar Hitta.se och Eniro, där man kan söka fastighetsbeteckning genom att ange en adress eller genom att zooma in över ett område på kartan och välja att visa ”tomtgränser”.

Fastighetsbeteckning bostadsrätt och ägarlägenhet

När det kommer till bostadsrätter och ägarlägenheter, finns det viss variation. Ägarlägenheter räknas som enskilda fastigheter och har därför en egen fastighetsbeteckning. Bostadsrätter däremot, tillhör en bostadsrättsförening, och varje bostadsrätt inom föreningen delar samma fastighetsbeteckning. De tilldelas dock ett unikt lägenhetsnummer av bostadsrättsföreningen och Skatteverket för identifiering.

Sammanfattning om hur fastighetsbeteckning fungerar

Fastighetsbeteckningen är en vital del av fastighetshanteringen i Sverige. Den förenklar processen att identifiera, köpa, sälja och förvalta fastigheter. Oavsett om du är en fastighetsägare, köpare, säljare eller bara intresserad av att förstå mer om fastighetssystemet, är kunskap om fastighetsbeteckningar ovärderlig. Genom att använda resurser som Lantmäteriets E-tjänster, Hitta.se eller Eniro, kan du enkelt söka och hitta fastighetsbeteckningen för en specifik fastighet och få tillgång till viktig information som kan vara avgörande för ditt fastighetsärende.

Vanliga frågor om fastighetsbeteckning

1. Vad är en fastighetsbeteckning och varför är den viktig?

Fastighetsbeteckning är ett unikt identifikationsnummer som tilldelas varje fastighet i Sverige för att entydigt identifiera dem. Den är viktig vid överlåtelser, bygglov och andra juridiska och finansiella transaktioner för att eliminera förvirring och fel.

2. Hur är en fastighetsbeteckning uppbyggd?

En fastighetsbeteckning består vanligen av en kombination av bokstäver och siffror som representerar kommunen, byn eller stadsdelen, blocknummer och enhetsnummer. 

3. Hur kan jag hitta en fastighetsbeteckning?

Du kan använda digitala tjänster som Lantmäteriets e-tjänster, Hitta.se eller Eniro för att hitta en fastighetsbeteckning. Genom att ange adressen eller zooma in på ett område på kartan kan du enkelt hitta fastighetsbeteckningen för en specifik fastighet.

4. Vilka juridiska och finansiella transaktioner kräver en fastighetsbeteckning?

Fastighetsbeteckningen krävs vid försäljning av fastigheter, ansökan om bygglov och ROT-avdrag för att säkerställa korrekt identifikation av fastigheten.

5. Hur tilldelas och registreras nya fastighetsbeteckningar?

Nya fastighetsbeteckningar tilldelas och registreras av Lantmäteriet. När en ny fastighet skapas eller när en fastighet styckas upp, tilldelas en ny fastighetsbeteckning som sedan registreras i fastighetsregistret.

6. Var kan jag vända mig med frågor om fastighetsbeteckningar?

För frågor kring fastighetsbeteckningar kan du kontakta Lantmäteriet eller söka på deras webbplats för mer information.

bg

Ska vi ses hemma hos dig?

Nya tider skapar nya möjligheter. Du kanske går i försäljningstankar, eller så funderar du på vad din bostad är värd. Oavsett om du har planer på att sälja din bostad eller bara är nyfiken på värdet kan du ta hjälp av våra mäklare. Vi värderar ditt hus, sommarstuga, lägenhet eller fastighet. Antingen hemma hos dig eller digitalt. Klicka på länken och fyll i formuläret så kontaktar vi dig för ett förutsättningslöst möte.

Klicka för att boka en värdering