Friköp av bostadsrätt – vi hjälper dig | Widerlöv
Widerlov logo

widerlöv

Vi är Sveriges näst största privatägda mäklarfirma. Genom passion, engagemang och hårt arbete vill vi erbjuda marknadens bästa tjänster till bostadssäljare, bostadsköpare och nyproduktionsföretag.

Friköp

Friköp av bostadsrätt

Bor du i ett rad-, par-, kedjehus eller en fristående villa som tillhör en bostadsrättsförening? Då finns det en möjlighet att friköpa din bostad. Ett friköp innebär en ekonomisk vinst på fler än ett sätt. Här förklarar vi varför och hur processen ser ut. 

Din bostad är ofta din viktigaste investering i livet. Framförallt är den ditt hem, men den är också en möjlighet att bygga en stark ekonomisk framtid, och därmed en större trygghet i livet. Du som bor i en bostadsrättsförening idag har med största sannolikhet redan gjort en bra affär. Och är du medlem i en välmående förening, ja, då finns det inte så mycket att oroa sig över. Men den affär du redan har gjort kan faktiskt bli ännu bättre. 

Fördelar med friköp

Lägre månadskostnad

Äger du din bostad är räntan du betalar på dina lån avdragsgill - det är den inte för din bostadsrättsförening. Skillnaden är 30 %, vilket kan innebära stora kostnadsbesparingar beroende på hur stora lån din förening har och hur mycket du skulle behöva låna privat vid ett friköp. 

Ett enkelt exempel för att illustrera: 

Din andel av föreningens lån: 1 000 000 kronor
Ränta: 3 %

Om en bostadsrättsförening har ett lån där din andel av föreningslånet uppgår till 1 000 000 kronor och räntan på lånet är 3 % innebär det att du varje månad får betala (som en del av månadsavgiften till föreningen) 2 500 kronor för räntan på lånet.

Friköpt/privat ägande:
Om du istället själv står för lånet har du rätt till 30 % skattereduktion på räntekostnaderna. Detta innebär att den månadskostnaden för motsvarande lån endast uppgår till 1 750 kronor - en förtjänst på 750 kronor/månad eller 9 000 kr/år.

Ju högra räntan är desto mer tjänar du på att stå för lånen själv istället för att betala räntan via månadsavgiften.

Du tjänar på dina investeringar

Renoveringar i till exempel kök och badrum blir mer värda vid en försäljning om bostaden är friköpt. Din bostad får alltså ett högre värde om du friköper den.

Du investerar när det lönar sig

Ett friköp ger dig frihet att själv bestämma när du vill göra om och renovera. En annan fördel är att du då själv väljer hur du vill lägga upp dina lån avseende ränteupplägg, amortering med mera tillsammans med din kreditgivare.

Så här går det till att friköpa

Det är inte en alldeles enkel eller snabb process att ombilda en förening och friköpa bostäderna. Därför tar vi på Widerlöv er förening i handen, driver processen och hjälper er igenom hela affären.

Vi börjar med att ta reda på hur intresset ser ut bland medlemmarna i föreningen. Alla behöver inte vara med på tåget, en del kan fortsätta äga i bostadsrättsform även om det genomförs ombildning och friköp för de andra. Minst 2/3 av de bostadsrättshavare som bor i de aktuella husen behöver vara med för att ett friköp ska kunna genomföras. Målsättningen bör dock vara att ni försöker få så många medlemmar som möjligt att dra åt samma håll. Beslutet tas på föreningsstämman. Det är inte nödvändigt att de som röstar för ett friköp själva önskar friköpa.

Det finns tre olika metoder att använda sig av under processen: likvidation, köp och försäljning samt byte. Vi hjälper er att välja den som passar er bäst.

Vi bistår er vid avstyckning, genomgång av avtal etc. Vi kan också hjälpa er med kontakter med bank eller kreditinstitut, så att alla kan få hjälp med de ekonomiska förutsättningarna för att klara en affär.

Det går inte att på förhand säga exakt hur stor den ekonomiska vinsten av ett friköp kommer att bli, många saker kan inträffa under vägen. Men vi hjälper er gärna att göra en prognos. Tillsammans med er gör vi en ordentlig bedömning där en flerårsplan upprättas för en eventuell kvarvarande bostadsrättsförening, så att ni långsiktigt kan bedöma konsekvenserna av en försäljning. Det handlar till exempel om att se över lån och att få en bild av vilket engagemang som kommer att krävas.

Kontakta oss om ditt friköp

Vi på Widerlöv har stor erfarenhet av ombildning av bostadsrättsföreningar. Hör av dig till mig om du har några frågor eller vill boka ett möte.

Med vänliga hälsningar,
Tomas Widerlöv, vd