Summering av Bostadsmarknaden 2020
Widerlov logo

widerlöv Uppsala

Vi är en del av Widerlöv, Sveriges näst största privatägda mäklarfirma. Klicka här för att läsa mer om våra branschtjänster och de städer där Widerlöv är verksamt.

Summering av Bostadsmarknaden 2020

Summering av Bostadsmarknaden 2020

Stigande priser och ökad efterfrågan på större bostäder

-- 2020 var ett på många sätt omvälvande år vilket även smittade av sig på bostadsmarknaden som varit lite som en berg- och dalbana under året. Det började med en uppgång under januari och februari för att därefter sakta in ordentligt med en efterföljande nedgång under mars och april. Efter det ökade aktiviteten igen och nådde sin höjdpunkt under oktober och november för att sedan minska igen en bit in i december, säger Tomas Widerlöv, VD på Widerlöv.

2020 avslutades med en prisnedgång i december på minus 0,8 procent för bostadsrätterna samtidigt som villapriserna för åttonde månaden i rad steg till en ny högstanivå efter en uppgång med 0,8 procent.

Under 2020 ökade priserna både på bostadsrätter och villor i Uppsala. Bostadsrättspriserna steg under året med 7,3 procent och villorna med 11,5 procent.

Förutom att bostadspriserna steg markant under andra halvan av fjolåret ökade även antal försäljningar under samma period. Totalt under året såldes det 4413 bostadsrätter och 832 villor i Uppsala kommun.

En intressant trend under året som gått var att en allt större andel av alla försäljningar var så kallade förhandsförsäljningar, vilket innebär att de såldes utan att ha publicerats på Hemnet. Förutom att allt fler mäklare försöker hitta andra kanaler än Hemnet att marknadsföra ”sina” bostäder på är det också ett mått på temperaturen på bostadsmarknaden. Under 2020 såldes hela 20 procent av alla försäljningar i Uppsala utan att ha annonserats på Hemnet, vilket vittnar om en mycket stark marknad med hög efterfrågan.

En annan tänkvärd utveckling under året var den kraftigt ökade efterfrågan på större bostäder och fritidshus vilket enklast kan förklaras som en direkt coronaeffekt då alltfler människor började jobba mer hemifrån vilket ledde till förändrade behov för att till exempel kunna inreda ett särskilt arbetsrum.

Under andra halvan av 2020 tog även nyproduktionsförsäljningen fart och det totala antalet nyproduktionsbostäder som såldes under 2020 var lite drygt 900.

Under året som gått såldes totalt 30 projekt slut, varav sju av dessa även säljstartades under året. Antalet nytillkomna projekt under året var 20.

Snittpriset för en villa i Uppsala kommun var vid utgången av 2020 enligt Mäklarstatistik nu 4 760 000 kronor, vilket motsvarar ett genomsnittligt kvadratmeterpris på 36 103 kronor. Snittpriset för en bostadsrätt var vid motsvarande tid 2 498 000 kronor och det genomsnittliga kvadratmeterpriset är 39 814 kronor. 

När världen lamslogs av de första rapporterna om coronaviruset avstannade bostadsmarknaden precis som så mycket annat i samhället. Under de efterföljande månaderna då bostadsmarknaden började gå kräftgång ökade utbudet ganska kraftigt. Det berodde dels på att antalet försäljningar minskade avsevärt och att många säljare valde att försöka tidigarelägga sina försäljningar utifrån tron att läget på marknaden skulle förvärras ytterligare. När aktiviteten på marknaden ökade igen innan sommaren började utbudet minska igen. Bortsett från den sedvanliga ökningen efter sommaren minskade sedan utbudet successivt under återstoden av året.

-- Även om bostadsmarknaden klarat sig otroligt bra under den förskräckliga pandemin är den naturligtvis inte immun mot pandemieffekterna på lite längre sikt. Förhoppningsvis kommer de pågående vaccinationerna att göra att vi inom en inte alltför avlägsen framtid kommer att kunna leva mer normaliserat igen med allt vad det innebär. Utöver detta finns det även många andra positiva tecken, som till exempel de låga räntorna och ett lägre utbud av bostäder, som talar för att bostadsmarknaden kommer att fortsätta att vara stark det närmaste året, säger Tomas Widerlöv.  

Om HOX

HOX (Nasdaq OMX Valueguard-KTH Housing Index) är utvecklat av Uppsalaföretaget Valueguard i samarbete med KTH och distribueras via Nasdaq OMX. Indexet mäter värde­förändringen hos en genomsnittlig bostad som är likadan över tiden. Syftet är att indexet inte ska påverkas av att olika typer av bostäder säljs under olika perioder. Indexet går t.ex. inte upp bara för att det råkar säljas många bostäder i attraktiva lägen en viss månad, eller för att det säljs många små lägenheter som ofta har högre kvadratmeterpriser. Läs mer på www.valueguard.se

Uppsalaföretaget Valueguard har tillsammans med KTH tagit fram ett index som mäter hur priserna på bostäder utvecklas. Indexet bygger på samma teknologi som HOX boprisindex som distribueras via Nasdaq OMX.

Fakta – Widerlöv

Widerlöv & Co startades i Uppsala 1995, har idag ca 75 anställda och finns representerat i Stockholm, Uppsala och Västerås. 2004 belönades Widerlöv med Dagens Industris Gasellpris. Widerlöv förmedlade cirka 2 300 bostäder under 2020.

För mer information, kontakta;

Tomas Widerlöv, VD

[email protected]

0706 - 77 83 00