Sammangående Widerlöv
Widerlov logo

widerlöv Stockholm

Vi är en del av Widerlöv, Sveriges näst största privatägda mäklarfirma. Klicka här för att läsa mer om våra branschtjänster och de städer där Widerlöv är verksamt.

Sammangående Widerlöv

Sveriges näst största mäklarfirma

Fastighetsmäklaren Widerlöv & Co, som är en betydande aktör i Uppsala och Västerås, blir en storspelare även i Stockholm. Två Stockholmskontor som tidigare tillhört en rikstäckande kedja ansluter till Widerlöv och skapar tillsammans Sveriges näst största fristående mäklarfirma. Den nya konstellationen verkar under varumärket Widerlöv & Co och har planer på att växa ytterligare även i andra delar av Sverige.

Widerlöv startades av bröderna Stefan och Tomas i Uppsala 1995. Firman har växt snabbt, har idag 50 medarbetare och är störst på marknaden i Uppsala och en betydande spelare i Västerås där firman också har kontor. De två kontoren i Stockholms innerstad som ansluter till Widerlöv har sammanlagt 25 medarbetare och är trea på sin marknad med drygt 500 förmedlade bostäder 2019.

–  På senare år har vi aktivt arbetat med att hitta nya lösningar, att bryta traditionella branschmönster och att underlätta och förbättra försäljningsprocessen. Det har resulterat i en rad nya idéer och koncept inom fastighetsmäkleriet som vi nu vill testa på en större marknad, säger Tomas Widerlöv, VD för Widerlöv & Co.

Lösningen på det är att två etablerade mäklarkontor, som tidigare utgjorde Mäklarhuset Innerstan, ansluter till Widerlöv. Tillsammans formar de en mäklarfirma med 75 medarbetare och en stark position på de marknader de verkar på.

–  Vi ser mycket positivt på sammanslagningen. Tillsammans med Widerlöv skapar vi en väldigt stark spelare i mäklarbranschen, säger Ida Eriksén, VD för Stockholmsverksamheten.

Det nya Widerlöv blir över en natt – via expansionen med två kontor i Stockholm – Sveriges näst största fristående mäklarfirma. 

–  Våra ambitioner stannar dock inte där. Vi tror att vi tillsammans genom att arbeta på nya sätt kan stärka vår marknadsandel på samtliga marknader vi verkar på. Dessutom har vi ambitioner att etablera oss på andra marknader framöver, säger Tomas Widerlöv.

Nästa steg för Widerlöv är att börja bygga ett eget nät av franchisingtagare och det är något som firman redan har långt framskridna underlag för.