Ändrade rutiner på våra visningar
Widerlov logo

widerlöv

Vi är Sveriges näst största privatägda mäklarfirma. Genom passion, engagemang och hårt arbete vill vi erbjuda marknadens bästa tjänster till bostadssäljare, bostadsköpare och nyproduktionsföretag.

Ändrade rutiner på våra visningar

Information angående ändrade rutiner i samband med covid-19 (coronaviruset).

Våra visningar kommer äga rum som vanligt.

För att minska risken för smittspridning av viruset covid-19 (coronaviruset) har Widerlöv valt att vidta vissa försiktighetsåtgärder i syfte att begränsa kontakterna mellan närvarande på våra visningar: 

- Vi undviker handskakningar. 

- Widerlöv begränsar antalet personer som befinner sig i visningsbostaden samtidigt. Detta gör vi genom att du som spekulant behöver anmäla dig till aktuella visningar. Vid många anmälda spekulanter till samma visning kommer mäklaren kontakta dig för en exakt tid som du är välkommen att besöka visningen på.

- Inga Widerlöv-anställda eller mäklare som har befunnit sig i ett riskområde utomlands de senaste 14 dagarna, alternativt känner sig sjuka, är närvarande vid visningen. 

- Har du varit i ett riskområde under de senaste 14 dagarna eller känner dig sjuk, ber vi dig vänligen att vänta med att komma på visning 14 dagar efter hemkomst och när du känner dig helt frisk.

För våra kunder anpassar vi fysiska möten såsom kontraktskrivning och tillträde utefter den rådande situationen. Hänsyn tas till individuella karantänsituationer och liknande.

Vi uppdaterar denna information löpande och följer de rekommendationer som kommer från myndigheter.

Du är välkommen att ringa mäklaren om du har några frågor. Kontaktuppgifter finns här på webbplatsen under fliken ”medarbetare”. Är du intresserad av en bostad, kan du göra en intresseanmälan här på webbplatsen.